Lijst meerwerk oprichting bv

Werkzaamheden die naast de gebruikelijke werkzaamheden als meerwerk worden beschouwd en bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn:

begeleiding volstorting aandelen in geld of gelden storten via onze derdengeldenrekening 100,00
aandelenkapitaal meer dan € 1.000,- 100,00
buitenlandse oprichter 150,00
extra afschrift van een akte toezenden aan derden 30,00
(per extra afschrift)
extra afschrift van een akte ontvangen 30,00
(per extra afschrift)
extra kosten bespreking en passeren tijdens de avondopenstelling 100,00
extra kosten passeren in de avonduren buiten de avondopenstelling in overleg
faillissement/curatele/bewind/voogdij/schuldsanering partijen in overleg
gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel opvragen 35,00
inschrijving BV als i.o. (in oprichting) bij de Kamer van Koophandel 50,00
meer dan 1 oprichter/bestuurder/aandeelhouder (exclusief kosten Kamer van koophandel) 100,00
overleg met externe adviseurs (accountants, banken en andere instellingen) in overleg
spoed overboekingskosten 7,00
spoedzaken (= passeren binnen 40 dagen na opdracht), afhankelijk van beschikbaarheid 100,00
tolk/vertaler inschakelen (excl. kosten tolk/vertaler)     125,00
volmacht (niet-notarieel) opmaken (per stuk) 75,00
volmacht (notarieel) opmaken en passeren (per stuk)  150,00
wijziging afgesproken passeerdatum (eerder of later), afhankelijk van beschikbaarheid 150,00
wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum 175,00


Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Easynotary.nl vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt uiterlijk op de dag vóór ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het handelsregister en leges worden 1 op 1 doorberekend.

Het meerwerk is gebaseerd op €50,- exclusief BTW per half uur.

Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van €75,- excl. BTW.