Werkzaamheden die naast de gebruikelijke werkzaamheden als meerwerk worden beschouwd en bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn:

afkopen verzekeringspolis of beleggingspolis 75,00
aflossen van een krediet of persoonlijke lening (per stuk) 25,00
bespreking tijdens kantooruren 150,00
concept akte van verdeling na opdrachtverlening en ontvangst van alle
benodigde stukken tussen 5 en 15 werkdagen toezenden
200,00
doorhalen hypotheek (per stuk) inclusief kadasterkosten 158,25
doorhalen hypotheek bij oversluiting hypotheek (per stuk)
inclusief kadasterkosten
158,25
doorhalen tweede en volgende hypotheek bij dezelfde 1e hypotheekhouder inclusief kadasterkosten 108,25
doorhaling beslag 175,00
extra afschrift van een akte ontvangen. 30,00
(per extra afschrift)
extra kosten bespreking en passeren tijdens de avondopenstelling 150,00
extra kosten bespreking tijdens avondopenstelling 100,00
extra registergoed (inclusief extra eigendomsbewijs en kadasterinzage) 50,00
extra werkzaamheden i.v.m. een 'Groninger akte' in overleg
extra werkzaamheden i.v.m. 'Haircut regeling' (NHG of een soortgelijke regeling) 100,00
faillissement/curatele/bewind/schuldsanering in overleg
hypothecaire inschrijving > € 500.000,- 110,00
hypotheekstukken zijn niet eerder dan 5 dagen voor de geplande
passeerdatum binnen 
100,00
kosten KvK onderzoek i.v.m. het optreden van een niet-natuurlijk persoon
als partij
30,00
leges ECH (Elektronische Communicatie Hypotheken) (kosten zijn voor rekening
van hypotheekgever)
11,51
méér dan 1 voorbelasting incl titel (per stuk) 35,00
omzetting van een schuld wegens overbedeling in een geldlening 75,00
ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid verzorgen en versturen naar de bank 75,00
particuliere hypotheek 100,00
polis van levensverzekering toedeling 50,00
rangwisseling hypotheek   95,00
regelen akkoord bank bij doorhalen tegen netto-verkoopopbrengst 75,00
servicekosten appartementsrechten opvragen 25,00
spoed overboekingskosten (voorkomt extra dagrente) 7,00
spoedzaken (= passeren binnen 40 dagen na opdracht),
afhankelijk van beschikbaarheid en medewerking bank
in overleg
toestemmingsverklaring andere bestaande hypotheekhouder(s) i.v.m. vestiging
tweede of verdere hypotheek (per stuk, gebaseerd op 45 minuten)

75,00

Tolk/vertaler inschakelen (excl. kosten tolk/vertaler) 125,00
verklaring inzake betaling door een derde 30,00
vermelding extra voorbelasting in akte van hypotheek (per stuk) 15,00
volmacht (niet-notarieel) opmaken (per stuk) 75,00
volmacht (notarieel) opmaken en passeren (per stuk) 150,00
waarde te verdelen registergoed > € 500.000,- 110,00
wijziging afgesproken passeerdatum (eerder of later), afhankelijk van
beschikbaarheid
150,00
wijziging passeerdatum binnen 5 dagen voor geplande datum 175,00


Alle hierbovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Easynotary.nl vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt uiterlijk op de dag vóór ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

Het meerwerk is gebaseerd op €50,- exclusief BTW per half uur.

Samenlopende kosten worden bij een akte van verdeling met een akte van hypotheek slechts éénmalig in rekening gebracht.

Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van €75,- excl. BTW.