Voorwaarden in het kader van een samenlevingscontract en testamenten

EasyNotary.nl levert standaard-samenlevingscontracten of testamenten.
Standaard is een samenlevingscontract of testament:

  • ingeval van samenwoners zonder kinderen;of
  • ingeval van gehuwden zonder kinderen.

In deze akten zijn inbegrepen:

  • standaard model samenlevingsovereenkomst inclusief regelingen voor de gebruikelijke huishoudkosten en inboedel, een verblijvings- en overnamebeding alsmede de aanwijzing voor het partnerpensioen;
  • standaard model testament (gelijkluidend) met benoeming van de partner tot enig erfgenaam en bij gelijktijdig of na elkaar overlijden de beide families, inclusief (eenvoudige) executele benoeming en een uitsluitingsclausule;
  • 1 bespreking van maximaal 45 minuten, het opstellen van de akten en toezending per e-mail, het ondertekenen van de akten en (zo nodig) aanmelding bij het Centraal Testamenten Register.

Andere bepalingen die in de samenlevingsovereenkomst en/of de testamenten dienen te worden opgenomen, worden, na voorafgaand overleg, op basis van het geldende uurtarief als meerwerk in rekening gebracht.

Easynotary.nl vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt uiterlijk op de dag vóór ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het Centraal Testamenten Register (CTR) worden 1 op 1 doorberekend.

Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van €75,- excl. BTW.