Werkzaamheden die als meerwerk worden beschouwd en bij de verkoper in rekening worden gebracht, zijn:

 MEERWERK  €  KOSTEN
 Afkopen verzekeringspolis of beleggingspolis  €  95,00
 Aflossen van een krediet of persoonlijke lening (per stuk)  €  45,00
 Depotregeling en het beheer hiervan (voor het lopende jaar)  €  295,00
 Doorhaling beslag  €  195,00
 Doorhaling hypotheek  €   175,00
 Faillissement/curatele/bewind/voogdij/schuldsanering verkoper  €  uurtarief
 Inschrijving koopovereenkomst bij kadaster (exclusief kadasterkosten)  €  125,00
 Koopovereenkomst opstellen (standaard)  €  495,00
 Kosten KvK onderzoek in verband met het optreden van een niet-natuurlijk persoon als partij  €  50,00
 Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders (Baarns Beslag)  €  125,00
 Papieren afschrift van een akte ontvangen (per afschrift)  €  50,00
 Problemen tussen verkoper en koper die bemiddeling notaris vereisen  €  uurtarief
 Regelen akkoord bank bij doorhalen tegen netto-verkoopopbrengst  €  100,00
 Spoed overboekingskosten (voorkomt extra dagrente)  €  10,00
 Toekennen voorlopige kadastrale grenzen (per perceel)  €  225,00
 Toestemmingsverklaring bank  in verband met doorverkoop conform artikel 13 Wet op  belastingen van rechtsverkeer  €  75,00
 Toestemmingsverklaring echtgenoot/echtgenote/derde  €  75,00
 Tolk/vertaler inschakelen (exclusief kosten tolk/vertaler)  €  150,00
 Verklaring inzake betaling door een derde  €  75,00
 Vermelding vererving met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht niet ingeschreven in het   kadaster  €  95,00
 Echtscheiding bij verkoper bij eigendomsverkrijging  €  uurtarief
 Vestiging beperkte rechten  €  uurtarief
 Volmacht (niet-notarieel) opmaken (per stuk)  €  125,00
 Volmacht (notarieel) opmaken en passeren (per stuk)  €  195,00
 Wijziging passeerdatum (eerder of later), afhankelijk van beschikbaarheid  €  175,00
 Wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum  €  195,00

 

Alle hierbovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Easynotary.nl vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt uiterlijk op de dag vóór ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

Het meerwerk is gebaseerd op €75,- exclusief BTW per half uur.

Samenlopende kosten worden bij een akte van levering met een akte van hypotheek slechts éénmalig in rekening gebracht.

Als de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van €75,- excl. BTW. In overleg met jou wordt de opdracht eventueel voortgezet bij E&L Notarissen.