Voor werkzaamheden die als meerwerk worden beschouwd en bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zie onderstaand overzicht.

De met een * gemarkeerde opties en bedragen zijn inbegrepen en dus géén meerwerk wanneer de koper heeft gekozen voor een COMFORT pakket.

MEERWERK   KOSTEN
Afkopen verzekeringspolis of beleggingspolis 95,00 
Aflossen van een krediet of persoonlijke lening (per stuk) €  45,00 
Bouwdepot onderhandse akte 95,00
Doorhaling beslag 195,00
Extra registergoed (inclusief extra eigendomsbewijs en kadasterinzage) 60,00
Hypothecaire inschrijving > € 500.000,- 135,00
Hypotheekstukken zijn niet eerder dan 5 werkdagen voor de geplande passeerdatum binnen 125,00*
Vermelding iedere voorgaande hypothecaire inschrijving (inclusief hypotheekakte en kadasterinzage) 50,00*
Nieuwe aflosnota opvragen omdat de hypotheekstukken niet (tijdig) binnen zijn of doordat de afspraak wordt verzet 75,00*
Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders 125,00
Overbrugging in verband met hypotheek 125,00
Papieren afschrift van een akte ontvangen (per afschrift) 50,00
Rangwisseling hypotheek 125,00
Spoed overboekingskosten (voorkomt extra dagrente) 10,00*
Titel van aankomst bestaat uit meer dan één eigendomsbewijs (per stuk) 25,00
Toestemmingsverklaring andere bestaande hypotheekhouder(s) in verband met vestiging tweede of verdere hypotheek (per stuk) 95,00*
Toestemmingsverklaring echtgenoot/echtgenote/derde 75,00
Tolk/vertaler inschakelen (exclusief kosten tolk/vertaler) 150,00
Verklaring inzake betaling door een derde 75,00
Vermelding vererving met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht niet ingeschreven in het kadaster 95,00
Volmacht (notarieel) opmaken en passeren 195,00
Wijziging passeerdatum binnen vijf werkdagen voor geplande datum 195,00*

 

Alle hierbovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Easynotary.nl vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt uiterlijk op de dag vóór ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

Het meerwerk is gebaseerd op €75,- exclusief BTW per half uur.

Samenlopende kosten worden bij een akte van levering met een akte van hypotheek slechts éénmalig in rekening gebracht.

Als de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van €75,- excl. BTW. In overleg met jou wordt de opdracht eventueel voortgezet bij E&L Notarissen.