Werkzaamheden die als meerwerk worden beschouwd en bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn:

MEERWERK   KOSTEN
Afkopen verzekeringspolis of beleggingspolis 75,00 
Aflossen van een krediet of persoonlijke lening (per stuk) €  25,00 
Bouwdepot onderhandse akte 75,00
Doorhaling beslag 183,25
Extra registergoed (inclusief extra eigendomsbewijs en kadasterinzage) 50,00
Hypothecaire inschrijving > € 500.000,- 110,00
Hypotheekstukken zijn niet eerder dan 5 werkdagen voor de geplande passeerdatum binnen 100,00
Vermelding iedere voorgaande hypothecaire inschrijving (inclusief hypotheekakte en kadasterinzage) 35,00
Nieuwe aflosnota opvragen omdat de hypotheekstukken niet (tijdig) binnen zijn of doordat de afspraak wordt verzet 50,00
Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders 100,00
Overbrugging in verband met hypotheek 100,00
Papieren afschrift van een akte ontvangen (per afschrift) 30,00
Rangwisseling hypotheek 95,00
Spoed overboekingskosten (voorkomt extra dagrente) 7,00
Titel van aankomst bestaat uit meer dan één eigendomsbewijs (per stuk) 15,00
Toestemmingsverklaring andere bestaande hypotheekhouder(s) in verband met vestiging tweede of verdere hypotheek (per stuk) 75,00
Toestemmingsverklaring echtgenoot/echtgenote/derde 50,00
Tolk/vertaler inschakelen (exclusief kosten tolk/vertaler) 125,00
Verklaring inzake betaling door een derde 30,00
Vermelding vererving met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht niet ingeschreven in het kadaster 75,00
Volmacht (notarieel) opmaken en passeren 150,00
Wijziging passeerdatum binnen vijf werkdagen voor geplande datum 175,00

 

Alle hierbovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Easynotary.nl vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt uiterlijk op de dag vóór ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

Het meerwerk is gebaseerd op €50,- exclusief BTW per half uur.

Samenlopende kosten worden bij een akte van levering met een akte van hypotheek slechts éénmalig in rekening gebracht.

Als de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van €75,- excl. BTW. In overleg met jou wordt de opdracht eventueel voortgezet bij E&L Notarissen.