Voor werkzaamheden die als meerwerk worden beschouwd en bij de koper in rekening worden gebracht, zie onderstaand overzicht.

De met een * gemarkeerde opties en bedragen zijn inbegrepen en dus géén meerwerk wanneer de koper heeft gekozen voor een COMFORT pakket.

MEERWERK   KOSTEN
Aflossen van een krediet of persoonlijke lening (per stuk) 45,00
Bouwdepot onderhandse akte 95,00
Depotregeling en het beheer hiervan (voor het lopende jaar) 295,00
Extra registergoed (inclusief extra eigendomsbewijs en kadasterinzage), per registergoed 60,00
Hypothecaire inschrijving > € 500.000,- 135,00
Hypotheekstukken zijn niet eerder dan 5 werkdagen voor de geplande passeerdatum binnen 125,00*
Inschrijving koopovereenkomst bij kadaster (exclusief kadasterkosten) 125,00
Kadastrale inschrijving situatietekening 45,00
Koopovereenkomst opstellen (standaard) 495,00
Koopsom > 500.000,- 135,00
Koper toevoegen/wijzigen 75,00*
Vermelding iedere voorgaande hypothecaire inschrijving (inclusief hypotheekakte en kadasterinzage) 45,00
Nieuwe aflosnota opvragen omdat de hypotheekstukken niet (tijdig) binnen zijn of omdat de afspraak door de koper wordt verzet 75,00*
Overbrugging in verband met hypotheek 125,00
Papieren afschrift van een akte ontvangen (per afschrift)  50,00
Problemen tussen verkoper en koper die bemiddeling notaris vereisen uurtarief
Rangwisseling hypotheek 125,00
Servicekosten appartementsrecht opvragen en inzage KvK Vereniging van Eigenaars 75,00 
Titel van aankomst bestaat uit meer dan één eigendomsbewijs (per stuk) 25,00
Toekennen voorlopige kadastrale grenzen (per perceel) 225,00
Toestemmingsverklaring andere bestaande hypotheekhouder(s) in verband met vestiging tweede of verdere hyptheek (per stuk) 95,00
Tolk/vertaler inschakelen (exclusief kosten tolk/vertaler) 150,00
Verklaring inzake betaling door een derde 75,00
Verkoper is geen particulier, kosten per betrokken rechtspersoon inclusief leges, KvK e.d.: 95,00
Vestiging beperkte rechten uurtarief
Volmacht (niet-notarieel) opmaken (per stuk) 125,00
Volmacht (notarieel) opmaken en passeren (per stuk) 195,00
Waarborgsom/bankgarantie herhaald (wekelijks) verzoek (per verzoek) 75,00* 
Waarborgsom beheerskosten (per maand) 15,00*
Wijziging passeerdatum (eerder of later), afhankelijk van beschikbaarheid 175,00* 
Wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum 195,00* 

 

Alle hierbovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Easynotary.nl vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt uiterlijk op de dag vóór ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

Het meerwerk is gebaseerd op €75,- exclusief BTW per half uur.

Samenlopende kosten worden bij een akte van levering met een akte van hypotheek slechts éénmalig in rekening gebracht.

Als de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van €75,- excl. BTW. In overleg met jou wordt de opdracht eventueel voortgezet bij E&L Notarissen.