Voorwaarden in het kader van een levenstestament / algehele volmacht

EasyNotary.nl levert een standaard-levenstestament / algehele volmacht.

In deze akte is inbegrepen:

  • 1 bespreking van maximaal 30 minuten, het opstellen van de akte en toezending per e-mail, het ondertekenen van de akte en (zo nodig) aanmelding bij het CLTR;
  • een algehele volmacht die tijdens leven door de aangewezen gevolmachtigde(n) kan worden gebruikt, zodra dit wenselijk is.

Werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever als meerwerk worden beschouwd en bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn:

  • het opnemen van medische verklaringen, €50,- excl. BTW;
  • het regelen van buitenlands vermogen, €75,- excl. BTW;
  • het benoemen van een bewindvoerder/curator, €50,- excl. BTW;
  • het opnemen van bepalingen omtrent euthanasie, €50,- excl. BTW;
  • het opnemen van een uitgestelde datum van inwerkingtreding, €25,- excl. BTW;
  • bespreking tijdens avondopenstelling, prijs €50,- excl. BTW;
  • bespreking en passeren tijdens avondopenstelling, prijs €75,- excl. BTW.

Easynotary.nl vraagt geen aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt uiterlijk op de dag vóór ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het CLTR worden 1 op 1 doorberekend.

Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van €75,- excl. BTW.