Inschrijvingskosten Kadaster bij kik (keten integratie kadaster)

Akte van levering
De inschrijvingskosten Kadaster van € 94,50 worden met € 70,50 vermeerderd naar € 165,- als jouw akte van levering niet volgens het KIK-systeem bij het Kadaster door ons kan worden opgesteld en ingeschreven. Of dit mogelijk is wordt mede bepaald door het Kadaster.

Zo kan dit niet bij een akte van levering:

 • als er sprake is van een gedeeltelijk perceel;
 • als er sprake is van erfopvolging;
 • bij uitgifte erfpacht, erfpachtconversie, vestiging opstal en vestiging vruchtgebruik;
 • bij einde van recht van gebruik en bewoning of vruchtgebruik;
 • bij vermenging/ tenietgaan/ wijziging van recht van erfpacht en/of opstal;
 • als er sprake is van een mondelinge koopovereenkomst.

Akte van hypotheek
De inschrijvingskosten Kadaster van € 94,50 worden met € 70,50 vermeerderd naar € 165,- als jouw akte van hypotheek niet volgens het KIK-systeem bij het Kadaster door ons kan worden opgesteld en ingeschreven. Of dit mogelijk is wordt mede bepaald door het Kadaster.

Het onderpand moet een geheel kadastraal perceel zijn. Zo kan dit op dit moment alleen bij de hypotheken van:

 • ABP;
 • Aegon;
 • ABN AMRO;
 • BLG;
 • Florius;
 • ING;
 • MoneYou;
 • MUNT;
 • Obvion;
 • Rabobank;
 • Regiobank; en
 • SNS.

Akte van verdeling
De inschrijvingskosten Kadaster van € 94,50 worden met € 70,50 vermeerderd naar € 165,- als jouw akte van verdeling niet volgens het KIK-systeem bij het Kadaster door ons kan worden opgesteld en ingeschreven. Of dit mogelijk is wordt mede bepaald door het Kadaster.

Zo kan dit niet bij een akte van verdeling:

 • als er sprake is van een gedeeltelijk perceel; en
 • indien de stukken niet compleet worden aangeleverd door jou (convenant, beschikking, inschrijving gemeente en legitimatiebewijzen).

Let op: eventuele stijgingen in de kadastrale tarieven worden 1 : 1 doorberekend; de opgegeven tarieven zijn gebaseerd op de tarieven van het Kadaster per 1 januari 2024.